TAG 050 Bahagian II

Banyak  Ruang Untuk  Membesar (Bahagian II)

Taiwan memang mempunyai  pasaran dana  bersama yang sihat. Walaupun kadar penerapannya tidaklah  begitu  hebat, pelaburan  semakin  menjadi  popular  sehingga memapu menarik minat  syarikat  pengurusan  aset terbesar  dunia, UBS Switzerland untuk membeli saham terbesar  dalam  syarikat yang menyediakan  dana bersama tempatan, bagi tujuan pertumbuhan   pasaran di  masa hadapan.

Tetapi, pertumbuhan  industri  dana bersama memang tidak  bergerak  licin  di rantau itu. Di  Korea    dana  ini yang lebih  dikenali  sebagai  pelaburan  amanah, membangun cepat pada  akhir 1990-ankerana  para  penyimpan  hilang  kepercayaan  dalam pengurusan bank  yang rata-rata bermasalah  dan  cuba  mendapatkan  pelaburan  jenis  lain pula. Asset  yang diuruskan  di bawah  skim pelaburan  amanah  itu naik  tiga kali ganda di antara 1997 hingga   pertengahan  1999, hingga  mencapai  nilai  sekitar $215 bilion pada Jun 1999  apabila  para pelabur  menyimpan  wang mereka  dalam  dana pengurusan bon-bon  yang  lebih  selamat  lagi.

Namun    trend  itu  menjunam secara  mengejut  dengan jatuhnya   chaebol (konglomerat) Daewoo.  Para  pelabur  mengeluarkan  pelaburan  mereka  secara  tergesa-gesa di kesempatan   yang  terluang. Pada  Oktober 2000 dana   yang  diuruskan  dalam pelaburan amanah telah  mengecut kepada   $132 bilion,  mengakibatkan ramai  pelabur yang kerugian besar.  Walau bagaimana  pun masih  banyak syarikat pengurusan dana yang menganggap Korea  sebagai  pasaran yang mempunyai  pasaran  yang cerah. Contohnya, Indocam  Asset   Mangement  Asia,  yang  dikuasai  oleh  Peranchis,   telah membuka sebuah  syarikat  perwakilannya  di  Seoul dan  sedang  merundingkan satu  lesen untuk mengagihkan    barangan  niaganya  kepada  pelabur  Korea.

“Dari   segi  pasaran  runcit,  pasaran  Korea  masih  bertaraf  bayi  lagi,” kata Simon  Powell,  pengarah  pasaran  wilayah  Indocam ketika  membuat   bandingan di antara Korea  masa  kini dengan  pasaran Hong Kong  pada  awal  1990-an  dulu. “Dalam jangka panjang,  secara  fandemantalnya  saya  percaya  Korea  mampu  bergerak  ke hadapan walaupun secara berdikit.  Pada   mulanya   kita  perlu  mendidik  rakyat tempatan  akan jenis-jenis dana   yang  ada,”

Powell  memang  beranggapan  benar  dalam  tempoh  jangka  panjang untuk memperkenalkan dana bersama, bukan  sahaja di Korea  malahan  juga  kepada  para  pelabur di seluruh Asia.  Prospeknya  tidaklah  secerah  yang pernah  dialami  oleh  pelancaran Tracker Fund  pada  1999 dulu.  Satu  dana  khas  untuk  mengekori  saham ‘Chinese  A’ (saham khas  di China untuk  pelaburan  orang  asing sahaja – penterjemah) memang  merupakan satu  perniagaan  yang rancak tetapi  pasaran  ‘A’  itu kekurangan  indeks yang mencukupi dan peraturan yang  ketat.  Tanpa  unsur  itu  pelaburan  jenis itu tidak akan menjadi  satu  kejayaan  yang  diimpikan.

Pada  akhir  tahun  ini ada  satu  jenis  dana  yang  akan dilancarkan di Singapura  yang mempunyai  kaitan  dengan    petunjuk  indeks  tempatan. Ia  mungkin  menjadi satu jenis  pelaburan  yang   popular  di kalangan  pelabur  tempatan. Tetapi, unit-unit penjualan  akan  dicipta  oleh   penjual  tempatan  dan bukannya  berpunca daripada penjualan  saham kerajaan  yang berpremium. Para  pelabur  sudah tentu  tidak akan mendapatkan  keseronokan  yang mereka  nikmati  daripada  Dana  Tracker  Fund  di Hong Kong  itu.

> Kalau  instrumen  lain akan merupakan sesuatu  yang sukar untuk dijual, dana bersama yang aktif sudah tentu  tidak  mampu digunakan  untuk mempromosikan perniagaan bagi jangka pendek. Sudah  menjadi  satu  rungutan  para  jurujal  dana  di wilayah  ini betapa mereka terpaksa  menyimpan  dulu  pelaburan mereka di bank tempatan  sebagai bahan  untuk meyakinkan  pelabur  tempatan memperkayakan simpanan mereka kepada pihak ketiga untuk menguruskannya. Tentangan  jenis  ini semakin  terhakis  namun  ia mungkin memakan  masa, mengikut penilaian  ramai  para analis.  Masalah  yang timbul adalah disebabkan pelabur di Asia  menganggap pelaburan  dalam dana bersama itu  seperti  pelaburan  di pasaran saham  dan bukannya  seperti  menyimpan  dalam bank untuk akaun  simpanan tetap.

Taneja  di Cerulli Associates  mempunyai anggapan bahawa: “ Soalnay  sekarang, melabur dalam dana  bersama  adalah  sama  seronoknya  dengan  melihat  bagaimana cat yang basah menjadi  kering. Di manakah keseronokannya? Di manakah  glamornya?  Di manakah letaknya kewajaran  pelaburan  dalam saham  awalan  di   hari pertama? Semua itu adalah unsur yang terlepas  daripada  keseronokan  mereka  yang  membeli dana bersama?”

Strategi  Penabungan  Yang  Berdisiplin

Selagi  para  pelabur  Asia  melabur  dalam  dana  bersama  mengikut anggapan yang sama dalam melabur dalam pembelian  saham, pelaburan dana  akan terus  dilanda masalah untuk membesar. Dana  bersama  memerlukan  bayaran kos pengurusan sekitar  5% yang dibayar  di tahap awal lagi,  dan   dianggap  sesuatu  yang mahal  harganya. Malahan akaun dana  sampingan nya  membolehkan pelabur  mengalihkan  asset  mereka  ke negara lain ataupun  industri   yang  lain mengikut  rentak pasaran  pilihannya, memerlukan bayaran kos ubah suai   sebanyak 1%.

Namun, masa akan merobah  sikap  manusia  apabila  semakin  ramai  pelabur  yang sedar betapa  pentingnya  merancang   kewangan    secara   jangka  panjang  dengan mengambil kira   pelaburan  dalam dana  bersama  sebagai  satu  strategi penyambungan  yang berdisiplin. Ini pun  memerlukan satu  iltizam  untuk mendidik syarikat pengurusan  dana agar  menjadikan dana  bersama itu sebagai  satu  unsur  pelaburan yang utama di seluruh rantau ini. Mungkin juga  ia memerlukan  anjakan paradigma  dalam  dasar kerajaan.

“Kami faham  kenapa  dana  bersama  di Asia  mesti  membesar, tetapi saranan utama tidak akan  muncul  dari  pihak  swasta.  Ia  mesti  muncul  daripada  pihak kerajaan,” kata Taneja.  Singapura  sedang mengorak  langkah yang bijak dengan  secara  berdikit membebaskan dana  CPF  (Kumpulan  Simpanan  Wang  Pekerja  di Singapura –penterjemah) untuk   dilaburkan  dalam sektor  ini. Kaedahnya  ialah  dengan  memperkenalkan peraturan baru   untuk mengizinkan   penasihat  kewangan  bebas   memulakan  perniagaan mereka sebagai  orang  tengah  yang  berkecuali  kepada  pelabur runcit.

Namun  demikian  kata Taneja,  dana bersama  Asian, tidak mungkin  mencapai tahap kerancakan seperti yang diterapkan  di  Amerika Syarikat ataupun  Britain  tanpa adanya kemudahan cukai  yang  berpatutan seperti  rancangan  ‘American 401K’  ataupun skim ekuiti  peribadi  Britain dan juga  akaun penabungan peribadi  di sana.

Terjemahan MT